На першу сторінку

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

ПРЕАМБУЛА

Верховна Рада України, виражаючи суверенну волю своїх спонсорів, усвідомлюючи необхідність єднання всіх політичних сил перед загрозою другої хвилі свинячої кризи та третьої хвилі фінансового грипу, спираючись на багатовікову історію та споконвічні традиції українського державотворчого процесу, приймає цю Конституцію – Основний закон України.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1. Україна є.
2. Поки що.
3. Поки Україна є, вона є суверенна і незалежна демократична держава.
4. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні прикольною хохмою.
5. В Україні існує єдине громадянство, а також паспорти держави Ізраїль та Російської Федерації.
6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на корупційну, бюрократичну та „стрілочників”.
7. Державною мовою в Україні є українська мова.
8. Но всем на это начхать.
9. Цензуру в Україні (censored).
10. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до занесеного Льоні відкату.
11. Бодяжити відкат сіллю чи крейдою заборонено.
12. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на тих, хто крайній.
13. Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом утримання членів міжнародного співтовариства в перманентному стані «нєпонятки».
14. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що вимагається законодавством.
15. Державними символами України є Ота Штука, Що На Копійках, Оте, У Що Кличко Загортається, та Оте, Що Зранку По „Брехунцю” Грає.
16. Грошовою одиницею України є 100 гривень.
17. Столиця України – не гумова.

Розділ ІІ. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

18. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності, правах, Декларації з прав людини та казках дідуся Панаса.
19. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості шляхом п’яного водіння автомобіля, педофілії, полювання на людей, крадіжок в особливо великих розмірах, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, які вільно розвивають особистість у зазначений вище спосіб.
20. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Це право набувається і реалізується громадянами з отриманням ними депутатського мандату, президентського штандарту, суддівської мантії або зайвого мільйона.
21. Кожному гарантується недоторканність житла в Міжгір’ї.
22. Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії, громадські організації та організовані злочинні угруповання для здійснення і захисту своїх прав і свобод, перелічених у ст. 19-21.
23. Смертну кару в Україні заборонено. На настирливі вимоги представників Комуністичної партії щодо них можливий виняток у визначений законом спосіб „на гілляку”.

Розділ ІІІ. ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ

24. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум, мітингування за гроші, написи на парканах, матюки на кухні та інші такі самі ефективні форми безпосередньої демократії.
25. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на засадах безальтернативності одних і тих самих паскудних рил у бюлетенях.
26. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до бажання хитро вздрючити Президента України або Верховну Раду України.
27. Референдум не допускається щодо законопроектів за народною ініціативою про те, як вздрючити одразу й Президента України, й Верховну Раду України.

Розділ IV. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

28. Єдиним органом законодавчого забезпечення захисту кажанів є Верховна Рада України.
29. Верховна Рада складається з шести палат, 5 із яких заповнюються депутатами від політичних партій та блоків, що посіли перші 5 місць на парламентських виборах. Палата №6 закріплюється за політичною партією чи блоком Наталі Вітренко.
30. Повноваження народних депутатів визначаються після складання присяги народного депутата за допомогою прикладної фалометрії.
31. Позачергові парламентські вибори призначаються в разі, якщо Верховна Рада перешкоджає вільному розвитку особистості Президента України.
32. Але в 4 випадках із 5 не відбуваються.
33. У разі смерті народного депутата його мандат і місце в партійній ієрархії успадковуються членами його родини відповідно до закону. За відсутності в померлого родини право спадщини отримують коні, слони, лабрадори, бджоли, коти, в’єтнамські свині та тигрюлі, якщо такі перебували на утриманні депутата.

Розділ V. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

34. Президент України є гарантом Конституції і постійних спроб її переписати.
35. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
36. На последний пункт всем начхать.
37. Після складання присяги Президент має право нарешті спокійно поринути в бджоли, черепки, акцепт і дорожню карту, а також (за згодою) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави.
38. Рада національної безпеки та оборони України є координаційним органом із польотів Президента України на футбол та Сорочинський ярмарок.

Розділ VI. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

39. Кабінет Міністрів України є вищим органом дерибану в системі органів виконавчої влади.
40. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, визначених прем’єр-міністром України.
41. Тобто ні за що не відповідальний і нікому не підконтрольний.
42. Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України, який після цього зобов’язаний поринути в бджоли, черепки, акцепт і дорожню карту без відриву на державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави.
43. Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку.
44. Але дурних нема.
45.Вона працює.

Розділ VII. ПРОКУРАТУРА

46. Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:
– народні депутати України;
– Президент України;
– Кабінет міністрів України;
– інші любителі вільного розвитку особистості.
47. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України, або просто через районні суди м. Києва.

Розділ VIІI. ПРАВОСУДДЯ

48. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та регулюється на особистих прийомах у кабінетах суддів. Функції розподілу здійснюються в дорадчих кімнатах зал судових засідань.
49. Судові рішення виконуються на всій території України в такий самий спосіб, як і ухвалюються.
50. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України позбавлений права на вільний розвиток особистості.
51. Держава забезпечує фінансування та належні умови для виконання суддями народних обрядів.

Розділ IX. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

52. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах недоторканності приватної власності керівників державних адміністрацій та місцевих рад.
53. Спеціальний статус Льоні-Космоса визначається законом підлості.

Розділ X. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

54. Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Федеральною службою безпеки Російської Федерації та Урядом м. Москва, вирішує питання, віднесені до її відання.

Розділ XІ. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

55. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно обрати собі мером дебіла в межах Конституції і законів України.

Розділ ХІІ. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

56. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні, який дозволяє Президентові України між акцептами та бджолами зробити подлянку Кабінетові міністрів України.

Розділ ХІІІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

57. Подальше внесення змін до цієї Конституції здійснюється шляхом одноголосного голосування всіх шести палат Верховної Ради України (включно з вітренківською).

Розділ XIV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

58. День прийняття Конституції України є державним святом - Днем Узаконення України.

Розділ XV. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

59. Громадяни України зможуть вільно емігрувати з неї протягом 5 днів із дня набуття чинності цією Конституцією.

Оновлена Конституція України

Стаття 1. Україна є суверенна, незалежна, вільна від своїх громадян і зобов’язань перед ними держава.

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію, крім частини міста Берегове Закарпатської області, де чи-то мадяри, чи-то циганє, хай самі розбираються.

Стаття 3. Людина, життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні дуже важливими словами, дуже важливими.

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство, окрім випадків, коли існує два чи більше громадянств чи нема жодного, чи ще щось.

Стаття 5. Нарід — не той.

Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу, судову та Сімейну.

Стаття 7. Тут могла бути ваша реклама чи закон. Звертайтесь в Конституційний суд, постійним клієнтам знижки.

Стаття 8. Конституція України має найвищу юридичну силу, тому перед тим як почати безкарно вбивати людей, вішати євреїв чи палити відьом, будь ласка, внесіть зміни в Конституцію, можна від руки.

Стаття 9. Україна зобов’язана сумлінно виконувати міжнародні договори в тій частині, де передбачено, що Україні дають гроші.

Стаття 10. Державною мовою в Україні є суржик, апостроф забороняється — все одно ніхто їм не користується, ставте далі замість нього кавички, кому чи взагалі його не пишіть, типу так і треба.

Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації силами концерту “Калинове серце” та передачі “Сільська година” на Першому національному.

Стаття 12. За канадійською діяспорою визнається монопольне право говорити українською, не виймаючи з-під язика горіхів.

Стаття 13. Немає такої статті.

Стаття 14. Кожен українець має право обирати будь-яку релігію, якщо вона Московського Патріархату, бути агностиком Московського Патріархату чи атеїстом Московського Патріархату.

Стаття 15. Діяльність Уряду України спрямована на покращення життя громадян України, обраних прямим таємним всенародним голосуванням раз на п’ять років.

Стаття 16. Єдиним джерелом Українського вибору на території України є Віктор Медведчук.

Стаття 17. Джерелом державного суверенітету України є газотранспортна система, яку дозволяється передавати у власність Газпрому тільки на умовах консорціуму.

Стаття 18. Всі люди в Україні — це браття, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, котрих я ненавиджу.

Стаття 21. Право на смерть є невід’ємним правом кожного громадянина. Гарантується Президентом, урядом, міліцією та збройними формуваннями усіх форм власності.

Стаття 22. Громадяни України мають право вийти на Майдан о 10.00 і не розходитись.

Стаття 23. Кожен громадянин має право на мовчання. Мовчання також є обов’язком громадянина України.

Стаття 24. Кожен має право сідати п’яним за кермо, якщо він каже, що він обережно, тут же не далеко і єслі шо то заплатім мєнтам.

Стаття 25. Президент України має право зустрічатись з індєйцами, так шо від’їбіться від мене.

Стаття 26. Кожен українець має право прийти в супермаркет, почати для чогось розмовляти з касиркою і вимагати від неї говорити українською, навіть якщо касирка глухо-німа чи мертва.

Стаття 27. Інше.

Прикінцеві положення:

Кожен Портніков має право на точку невороття.

Право на зайняття антифашизмом гарантується і захищається Державою.

Кожен громадянин, дивиться він телевізор чи ні, кожну п’ятницю має сказати “Шустер — гівно” і тільки тоді може лягати спати.

Детальная информация купить шкаф купе в одессе со склада на нашем сайте.  

Куштуйте на здоров'я!

Намалював — Валентин ІВАНОВ.
Ідея та наповнення — Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ©, 2007—2012.